Функції і роль кори головного мозку

Автор: | 27.10.2017

Функції і роль кори головного мозку. Еволюція людини була викликана ускладненням його діяльності через необхідність більш активного пізнання навколишнього світу. Це призвело до зміни будови мозку людини, так як його функції ставали все складніше і різноманітніше.

Над зонами мозку, безпосередньо пов’язаними з органами почуттів і руховим апаратом, розвинулися зони, найбільш щільно забезпечені так званими асоціативними волокнами. Ці зони необхідні для більш складної обробки надходить у мозок інформації.

У процесі формування кори головного мозку настає новий етап, коли роль її функціонування сильно зростає. У людини, на відміну від хребетних, аж до хижаків, психічні функції вже пов’язані з корою головного мозку. Кора у нього — це орган індивідуальності і свідомої діяльності.

У психології дуже конкретно стоїть питання про те, які стосунки кори і психіки людини, і де знаходяться її ділянки, що відповідають за ту чи іншу психічну функцію.

Вивчення розвитку головного мозку

До останнього часу була ведучою «локалізаційна теорія». Тобто вважалося, що кожної психічної функції, навіть найскладнішої, відповідає певна ділянка головного мозку. Ця теорія будується на уявленні мозку як системи окремих мозкових центрів, які з’єднуються один з одним особливими нервовими волокнами. Вона відображає рівень розвитку психологічних методів, що існували в той час, і те, що на небагатому фактичному матеріалі було висунуто багато гіпотез і теорій.

зоны коры головного мозга

Вивчення розвитку головного мозку в процесі еволюції виявило, що чим складніше організм, тим яскравіше виражена анатомічне поділ кори. Ділянки кори, що відповідають за більш складні функції, отримують більший розвиток.

Великі результати дало вивчення кори в процесі онтогенезу. Дослідження виявили, що на ранніх стадіях розвитку її можна розділити на три основні зони:

  1. ізокортекс — нова кора, у людини становить основну частину кори,
  2. аллокортекс — включає в себе стародавню і стару кору, наприклад, у амфібій тільки з’являється, добре виражений у рептилій,
  3. алло-і ізокортекс — проміжна кора.

Подальші, більш досконалі методи дослідження встановили, що кора складається з окремих полів, які різняться гістологічно. Ці поля можуть бути відокремлені один від одного. Це пояснює певна різниця виконуваних ними функцій. У зв’язку з цим «локалізаційна теорія» заснувала положення про те, що навіть найскладніша психічна функція має певний «центр» в мозку і їм виконується.

Сучасні дослідження різноманітних мовних, зорових і рухових функцій руйнує класичну «локалізаційного теорію». Наприклад, порушення мови пов’язане з пошкодженням різних ділянок кори і часто — з порушенням інших інтелектуальних функцій.

В цьому випадку дослідження відбуваються на основі вивчення порушення ділянок кори, тобто методом «видалення». При порушенні певної ділянки кори пошкоджується певна функція. Цей метод не веде до встановлення «центру» формування функції в корі, а лише дає розуміння, що дана область кори бере участь в реалізації конкретної функції. Можливо, у виконанні порушеної функції беруть участь і інші поля.

Вчені довели, що порушення інших ділянок кори, які не пов’язані з виконанням даної функції, також можуть пошкодити цю функцію. Ще було встановлено, що при руйнуванні основного «центру» виконання функції, інші ділянки кори можуть частково прийняти на себе її роботу, це відбувається з часом і має тільки компенсаційний ефект.

Єдиний чутливо-руховий апарат

Кору головного мозку потрібно сприймати як єдиний чутливо-руховий апарат. Окремі поля кори багатозначні по виконуваних функцій. Трохи більш сильне розвиток одного з двох шарів кори дає місцеве переважання сенсорної або рухової функціональної складової.

Що стосується будь-якої більш складної функції нашої психіки, то позначити її місце в конкретному полі кори мозку неможливо. У виконанні такої функції задіяні різні ділянки кори. Кожна структура кори, що бере участь у функції, вносить свій внесок. Нервові елементи кори, які беруть участь у виконанні функції, свої дії об’єднують у тимчасову структуру.

В даний час своїх прихильників мають дві точки зору:

  1. мозок є сумою різноманітних центрів, що спеціалізуються на окремій функції,
  2. мозок — єдина структура, окремі складові якої рівнозначні.

Обидві ці теорії не дають повної характеристики цього складного органа, що складається з різних шарів, але об’єднаного функціонально.

Беручи до уваги весь накопичений дослідницький матеріал, потрібно зробити єдино правильний висновок: виконуючи складні завдання, мозок працює як єдине ціле з залученням всієї кори або її основної частини. Головний мозок — це не однорідна маса, в ньому простежується суворий поділ як з функціональної, так і з гістологічної боку. Кожна частина мозку важлива для загального процесу. Окремі ділянки мозку вносять особливо істотний внесок в функцію, якщо вона є складною, але «центрів» вироблення для таких функцій немає. Найбільш важливими для інтелекту є частково скронева частка, нижня тім’яна частка, третя лобова звивина. Саме їх пошкодження найбільш плачевно впливає на психіку. Психічні функції пов’язані, скоріше, зі складними процесами, що відбуваються між нейронами головного мозку, звідси і випливає те, що кожна його частина має багатогранне значення.

типы коры мозга

Ступінь підрозділи кори на рівні і їх прив’язка функцій до певного місця залежать і від генетики організму. У птахів практично відсутня будь-яка прив’язка функції до кори. Деяка прив’язка існує у кішок і собак, правда, зони, що відповідають за ту чи іншу функцію, кілька перекривають один одного. У людських же ембріонів така прив’язка, безсумнівно, існує. Досліджуючи мозок організмів, не можна переносити їх результати і висновки на генетично відрізняються.

Навіть в межах однієї генетичної групи локалізація процесів і механізмів залежить ще і від часів їх виникнення. Якщо функція найбільш древня, то її локалізація найбільш стійка. У підкірці порядку і стабільності більше, ніж в корі. Більш примітивні функції в корі закріпилися максимально точно, так як виникали в процесі еволюції мозку. Якщо функція складна і з’явилася пізніше, то в її виконанні задіяна значна частина кори, і кожна частина відіграє свою роль в загальному процесі, тому чітка локалізація неможлива.