Що таке вербальний інтелект?

Автор: | 27.10.2017

Вербальні та невербальні інтелект, здібності і мислення.

Зміст:

  • Що таке вербальний і невербальний інтелект
  • Що таке вербальні здібності?
  • Діагностика вербального і невербального інтелекту
  • Підіб’ємо підсумки

Вербальный интеллект Здатність людини адаптуватися до нових ситуацій і навчатися новому називається інтелектом. Вербальний інтелект — це той вид інтелекту, який дозволяє аналізувати і систематизувати отриману словесну інформацію, а також відтворювати її у вигляді мовних сигналів.

Вербальні здібності — це властивості мислення, яка відображає, наскільки виражено у людини словесно-логічне мислення. Вербальні здібності визначають можливості людини в використанні мови для оформлення своїх думок у вигляді логічного висловлювання.

Якщо вербальне мислення має високу ступінь розвитку, людині легше буде опанувати мовними засобами. В цьому випадку може стати прекрасним оратором, вивчення гуманітарних предметів не буде для нього складним. Якщо проводиться психологічна діагностика вербальних здібностей, тестові завдання спрямовані на оцінку можливостей людини в пошуку аналогій, виключення зайвого, узагальненні, порівняно.

Що таке вербальний і невербальний інтелект

Рівень розвитку вербального інтелекту визначає, наскільки людина здатна вивчати іноземні мови, опановувати словесним матеріалом. Цей вид інтелекту починає розвиватися ще в ранньому дитинстві разом з оволодінням дитиною зв’язною мовою.

Ще один важливий етап у розвитку цього виду інтелекту — процес оволодіння письмовою мовою, тобто навчання письму та грамоті. Якщо у дитини до цього періоду процеси аналізу і синтезу словесної інформації сформовані в достатньому ступені, процес навчання читання буде протікати легше. В середньому у дітей може бути достатній ступінь готовності до навчання читанню у віці 5 — 7 років.

Игры на логику Які ігри на логіку і мислення ви знаєте? Ігри для маленьких і дорослих.

Що таке «Шість капелюхів мислення»? Читайте про методику розвитку мислення.

Від рівня розвитку вербального мислення залежить успішність у навчальній діяльності. Це важливо не тільки для оволодіння гуманітарними предметами. Весь процес навчання протікає легше при достатньому рівні розвитку вербального мислення, так людина при цьому може добре зрозуміти і оцінити отриману мовну інформацію, зрозуміти сенс висловлювання.

Невербальний інтелект це вид інтелекту, що функціонує з опорою на просторові уявлення та зорові образи . Невербальне мислення оперує наочними об’єктами, представляючи їх людина може оцінювати подібності та відмінності між предметами і зображеннями, визначати положення в просторі. Розвиток цього виду інтелекту допоможе людині орієнтуватися в схемах і кресленнях, конструювати, малювати.

Що таке вербальні здібності?

Добре розвинені вербальні здібності дозволяють людині опанувати мовною системою. У неї входять різні елементи і правила використання та з’єднання цих елементів. У систему мови входить:

  • фонетична сторона мови,
  • граматичний лад мови,
  • лексична сторона мови,
  • синтаксис.

Вербальные способности Фонетична сторона мовлення — це звуковий склад мови. Вербальні здібності дозволяють розрізняти звуки на слух, визначати правильність своєї вимови. У граматиці вербальні здібності проявляються правильно побудованими висловлюваннями, слова в яких узгоджені, відмінки і приводи вжиті правильно. У синтаксисі — красиво і правильно оформленими пропозиціями, складовими зв’язний текст. Словниковий запас людини з добре розвиненими вербальними здібностями, як правило, багатий.

Все перераховане допомагає у вербальній стороні спілкування, тобто комунікації, яка відбувається з використанням мови. Високорозвинене вербальне мислення допомагає донести до співрозмовника свої думки, переконати в своїй правоті, налагодити діалог і спільну діяльність. При недостатньому розвитку цих здібностей процес спілкування утруднений (див. Дизартрия у дітей). Тільки лише невербальна сторона спілкування (міміка, пантоміма і жести) не дає достатньої інформації. Якісне використання мови для передачі інформації необхідно в процесі спілкування.

Діагностика вербального і невербального інтелекту

Вербальний і невербальний інтелект діагностують різними способами. Є відмінності в завданнях і матеріалі, на якому ці завдання даються. Діагностика вербального інтелекту проводиться за допомогою завдань на порівняння, аналіз і синтез словесного матеріалу. Крім того, матеріал підібраний з урахуванням віку випробуваного. Найчастіше для діагностики вербального інтелекту використовують вербальний тест інтелекту Г.Айзенка.

Для діагностики невербального інтелекту використовують завдання на наочному матеріалі, без використання мови. У тестових завданнях людина маніпулює об’єктами, становить фігуру з окремих елементів, порівнює наочний матеріал. Для визначення рівня розвитку невербального інтелекту застосовують «кубики Коса», тест у вигляді дошки форм Сегена, прогресивні матриці Равена.

Існують і тести, завдання в яких дозволяють оцінювати рівень розвитку і вербального і невербального мислення одночасно. Це, наприклад, тест Векслера на інтелект. Діагностика в цьому випадку займає досить великий відрізок часу, близько 1,5 — 2 годин.

Аналитические способности Знаєте, як тренувати пам’ять і увагу? Поліпшення слухової пам’яті.

Дізнайтеся, як розвивати абстрактне мислення. Можливості абстрактного мислення.

Читайте, що таке аналітичні здібності. Як розвинути аналітичний склад розуму.

Підіб’ємо підсумки

Вербальне та невербальне мислення взаємозалежні. Знижений рівень розвитку одного з цих видів мислення впливає і на інший вид. Наприклад, якщо недостатній рівень розвитку просторового мислення не дозволяє добре орієнтуватися в розмірі, формі і співвідношенні предметів, постраждає і розвиток мови. У цьому випадку людина може плутати схожі по зображенню букви (див. Дизартрия). Недостатній розвиток вербального мислення відіб’ється на розумінні будь-якого виду інформації.